Količina:

0


Znesek:

0,00

ekozeleno.si Eko pisarna Koši za ločevanje odpadkov

Koši za ločevanje odpadkov

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje da varovanje
okolja ni le modna muha ampak nuja. Posledice človekovega delovanja
se vedno bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja.
Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo
prizadevati vsi.
To pa je nedvomno povezano s spremembo našega odnosa do okolja.
Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje. Eden od prvih
korakov k reševanju obremenjevanja okolja je ločeno zbiranje odpadkov.
Vse več ljudi se zaveda moralne odgovornosti do okolja in že ločeno zbira
odpadke, saj se zavedajo, kako pomembno je tako ravnanje za ohranjanje
okolja. Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje postopka recikliranja
oziroma predelave odpadkov.
Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču in bremenili
naše okolje, postanejo v drugačni obliki spet uporabni.